Teksty specjalistyczne

teksty specjalistyczne o spektrum

Wychowanie dziecka z Aspergerem

Na co należy zwrócić uwagę wychowując dziecko z Aspergerem? Zespół Aspergera charakteryzuje się deficytami w zakresie komunikacji dwustronnej, słownej i pozawerbalnej. W zależności od spektrum

Czytaj więcej »