O szkole

szkoła Pod wielkim dachem nieba

Szkoła terapeutyczna - „Pod wielkim dachem nieba”

Budowanie świata, w którym wszyscy członkowie mają takie same prawa i równy dostęp do korzystania z jego zasobów, jest naszym wielkim wspólnym obowiązkiem. To dzięki temu całe społeczeństwa (i wszyscy ich członkowie) mogą się rozwijać. To świat bezpieczny i otwarty dla wszystkich, w którym wartość każdego życia jest równie wielka.

O szkole

„Pod wielkim dachem nieba” to prywatna placówka o charakterze terapeutycznym, w której zapewniamy przyjazne, profesjonalne środowisko rozwoju i edukacji, otwarta dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (również z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych optymalnych warunków rozwoju poznawczego, motorycznego oraz emocjonalno – społecznego. Istotnym elementem funkcjonowania naszej placówki – intensywna praca terapeutyczna i przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie.

Przestrzeń w naszej szkole terapeutycznej jest dostosowana do potrzeb naszych uczniów i uczennic. Posiadamy doskonale wyposażone sale lekcyjne oraz specjalistyczne gabinety terapeutyczne.

Misja szkoły

Poprzez indywidualne podejście w nauczaniu odkrywamy potencjał każdego ucznia!

Misją szkoły „Pod wielkim dachem nieba” jest zapewnienie uczniom i uczennicom poczucia bezpieczeństwa oraz kształcenia dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów i uczennic, zgodnie z ich możliwościami, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Podopiecznym zapewniamy optymalne warunki:

  • edukacyjne,
  • rozwoju poznawczego,
  • rozwoju motorycznego,
  • rozwoju emocjonalno-społecznego.

Ważnym elementem działalności naszej placówki jest intensywna praca terapeutyczna oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie i przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie.

Nasz zespół

Cele naszej szkoły osiągamy m.in. dzięki wykwalifikowanej, doświadczonej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe kadrze – życzliwym dzieciom specjalistom, dla których edukacja to pasja i otwartość na drugiego człowieka.

W skład naszego zespołu wchodzą nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci.

Nasi nauczyciele realizują programy własne oraz zmodyfikowane programy zatwierdzone przez MEN, które promują samodzielność i ciekawość poznawczą naszych uczniów i uczennic.