Dlaczego nasza szkoła?

Wielu z Państwa staje przed ogromnym dylematem: która ze szkół będzie najlepsza dla mojego dziecka? W której poczuje się ono bezpiecznie, i w której osiągnie pełnię swoich możliwości? Wreszcie – w której będzie szczęśliwe?

Pytania te nabierają głębszego znaczenia, gdy mowa o dzieciach ze szczególnymi potrzebami.

Niestety, niedostosowanie polskich szkół do potrzeb uczniów sprawia, że wiele dzieci trafia do przypadkowych miejsc, oferujących kształcenie nieadekwatne do ich potrzeb i wymagań.

„Pod wielkim dachem nieba” to szkoła, w której żadne dziecko nie pozostaje anonimowe. Jest podmiotem, nie przedmiotem procesu dydaktycznego. Może odkrywać świat oraz doskonalić swoje talenty i zdolności. Każdemu uczniowi tworzymy takie warunki, by zbudował pozytywny obraz samego siebie, umiał poradzić sobie z przeciwnościami losu, a nauka była dla niego przygodą.