Opłaty

opłaty szkoła terapeutyczna warszawa

Wpisowe

1 000,00 zł

Czesne

1 500,00 zł miesięcznie

Roczne czesne wynosi 18 000 zł (osiemnaście tysięcy złotych).

Uwaga!

Czesne obejmuje zajęcia edukacyjne oraz terapię. Nie obejmuje oferty popołudniowej (świetlica) oraz wyżywienia.

Czesne winno być wnoszone w dwunastu ratach po 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, płatnych przelewem do 10 każdego miesiąca, od września do czerwca roku następnego.

Istnieje możliwość wnoszenia czesnego:

  1. W 12 ratach: 1500 zł x 12 miesięcy – płatne od września do sierpnia roku następnego;
  2. W 2 ratach, uwzględniających 4% zniżki, czyli 8 640,00 zł – płatne: we wrześniu oraz w lutym roku następnego;
  3. Jednorazowo w całości, ze zniżką 8%, czyli 16 560,00 zł – płatne: we wrześniu.

Zniżki:

  • przy płatności w 2 ratach – 4% zniżki;
  • przy płatności całości – 8% zniżki.