Zajęcia

zajęcia w szkole terapeutycznej

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia grupowe

 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych,
 • TZA - Trening Zastępowania Agresji,
 • socjoterapia,
 • robotyka,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne,
 • dogoterapia/felinoterapia,
 • drama.

Zajęcia indywidualne

 • logopedia,
 • terapia z psychologiem/pedagogiem specjalnym,
 • fizjoterapia/rehabilitacja,
 • terapia SI,
 • hipoterapia,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wyrównawcze.