Czym kierować się przy wyborze szkoły dla dzieci ze spektrum?

Szkoła, której szukają rodzice…

To szkoła przede wszystkim bezpieczna. Ktoś pomyśli – „banalne”. A jednak. Dla każdego rodzica ważna jest pewność, że dziecku nic nie grozi. Nie pozostanie anonimowe i będzie zauważone. Nie będzie przedmiotem procesu dydaktycznego, ale podmiotem. Będzie mogło rozwijać się społecznie, odkrywać świat, doskonalić swoje talenty i zdolności. Dziecku stworzone zostaną takie warunki aby ukształtowało pozytywny obraz samego siebie. Umiało poradzić sobie z przeciwnościami losu. Nauka była dla niego przygodą.

Taka powinna być szkoła dla wszystkich dzieci. Jednak wszystko to nabiera jeszcze innego znaczenia gdy mowa o dzieciach ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, o dzieciach ze spektrum autyzmu.

Kontakty społeczne dzieci z ASD

Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych i porozumiewaniu się mogą przybierać różne formy. Bez względu na stopień nasilenia problemu bardzo często prowadzą do obniżenia poczucia własnej wartości. W kilkudziesięcioosobowej klasie dzieci z ASD często są prowokowane, nieświadome swoich niekonwencjonalnych zachowań, bezlitośnie wyśmiewane. A kiedy tracą one nadzieję na sukces w kontaktach społecznych, przestają dążyć do komunikowania się. Izolują się jeszcze bardziej. Szansą na przerwanie tego błędnego koła jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Wiele dzieci robi postępy i potrafi nawiązać satysfakcjonujące relacje. Tym nie mniej równie ważna jest umiejętność prowadzenia rozmowy i pragmatyczna, nakierunkowana na ten cel terapia. Prowadzona pod okiem doświadczonego logopedy.

Jak wyciszyć trudne zachowanie u dzieci?

Niezwykłe zainteresowania lub powtarzające się zrytualizowane czynności często są pożywką dla kpin lub (co gorsza) powstawania irytacji u osób neurotypowych. Rodzice przy wsparciu doświadczonych specjalistów/terapeutów są w stanie je właściwie ukierunkować. A co najważniejsze przekuć w atuty będące podstawą nawet przyszłej pracy zawodowej. Dlatego tak ważna jest możliwość długofalowej współpracy z psychologiem i pedagogiem. Kluczowe znaczenie ma profesjonalnie prowadzona socjoterapia. W wielu przypadkach jest ona narzędziem skutecznie wyciszającym tzw. „zachowania trudne”, podobnie jak Trening Zastępowania Agresji (TZA).

Spektrum zaburzeń autystycznych

ASD to swoista mieszanka zalet i specyficznych trudności. Te ostatnie można niwelować lub próbować zmieniać pod kątem uzyskania kolejnych mocnych stron dziecka. Zrealizować można to jedynie przez indywidualne podejście. I choć zaburzenia ze spektrum autyzmu wymagają kształcenia umiejętności funkcjonowania w grupie to równie istotna jest właściwa kontrola rozwoju indywidualności dziecka. Chodzi tu również m.in. o skuteczną kompensację deficytów dziecka, znacząco wpływających  na rozwój (rewalidacja, zajęcia wyrównawcze).

Fizjoterapia dzieci z ASD

Niektóre trudności w funkcjonowaniu mogą mieć jedynie aspekt fizyczny. Dlatego też fizjoterapia i zajęcia z Integracji sensorycznej powinny znaleźć się w programie terapii dziecka z autyzmem. Oczywiście dobrane stosownie do jego potrzeb. Słowo „indywidualność” jest tutaj kluczem.  Nie ma uniwersalnej terapii dla wszystkich, każdemu jednak można dostosować terapię do jego potrzeb. Szkoły „masowe” rzadko mają możliwość takiego podejścia. Szkoły terapeutyczne z kadrą  doświadczoną w pracy z dziećmi z ASD mają nad nimi niewątpliwą przewagę.

Dodaj komentarz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email