Program edukacyjny

program edukacyjny szkoły terapeutycznej

Nasza szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i sposobem organizowania kształcenia, ale przede wszystkim zapewnia optymalne warunki rozwoju dla każdego ucznia.

Zapewniamy:

  • realizację podstawy programowej oraz realizację ramowego programu nauczania;
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rozwijające;
  • pracę w oparciu o specjalnie opracowane programy edukacyjne uwzględniające potrzeby i możliwości dziecka, tworzone ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno-psychologicznych, obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole i wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
  • sprzyjające nauce, kameralne klasy;
  • profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną kadrę;
  • ciepłą, budującą poczucie bezpieczeństwa i stymulującą rozwój atmosferę;
  • możliwość korzystania ze świetlicy i zajęć pozalekcyjnych;
  • nadzór specjalistów (m.in. psychologa, pedagoga, logopedy);
  • współpracę z rodzicami dla osiągnięcia pełni możliwości każdego ucznia.